Ilość produktów: 0

Wartość: 0.00zł

Przyjaciółka

    Najpopularniejsze pismo poradnikowe w Polsce istnieje na rynku od 1948 roku.
    W 2009 roku zmieniło szatę graficzną oraz cykl wydawniczy na dwutygodniowy i od tego czasu znajduje się na pierwszym miejscu w rankingu sprzedaży i czytelnictwa wśród wszystkich polskich poradników.
    W "Przyjaciółce" znaleźć można oprócz porad z zakresu zdrowia, mody, urody, psychologii, prawa i finansów, również zaangażowane społecznie reportaże oraz wzruszające historie czytelników.
    Ukochaną od lat rubryką czytelniczek „Przyjaciółki” jest sekcja kulinarna, na bazie której „wyrosła” dodatkowa wersja „Przyjaciółki” – z 16-stronicową naszywaną książeczką poświęconą za każdym razem innej tematyce kulinarnej.
    Tradycją pisma jest coroczna edycja numeru charytatywnego, z którego część dochodu przeznaczana jest dla podopiecznych "Fundacji Przyjaciółka".

 

 

Regulamin dostępny na stronie: hitsalonik.pl/regulamin

cena: 0.00zł
Niedostępny jak zamówić?

ZŁÓŻ PRENUMERATĘ POPRZEZ:

Telefon : zadzwoń pod numer 22 584-22-22, pn.-pt. w godz. 8-17.
E-mail : wyślij e-mail na adres BOK@edipresse.pl, podaj swoje dane oraz wpisz nazwę "Przyjaciółka"

Chcesz dowiedzieć się więcej / masz pytania, zadzwoń 22 584 22 22 lub wyślij SMS pod numer 71750 o treści KONTAKT – oddzwonimy najpóźniej w następnym dniu roboczym. Koszt SMS-a to 1,23 zł z VAT

 

Administrator danych: Edipresse Polska SA, Wiejska 19, Warszawa
| Cel przetwarzania danych: Wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy lub cele marketingowe
| Podstawy prawne przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność danych do wykonania umowy lub do podjęcie działań przed zawarciem umowy,art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność danych do wypełnienia obowiązku prawnego oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora; Twoja dobrowolna zgoda w przypadku marketingu bezpośredniego
| Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
| Prawa osoby, której dane dotyczą: Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; inne prawa, o których mowa w „Polityce Prywatności Grupy Edipresse”
| Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w „Polityce Prywatności Grupy Edipresse” dostępnej na stronie https://edipresse.pl/polityka-prywatnosci

 

REGULAMIN PRENUMERATY DWUTYGODNIKA „PRZYJACIÓŁKA”

 

dotyczy oferty z prezentem gwarantowanym dla rocznych krajowych prenumerat „Przyjaciółki” bez dodatku zamawianych z nr 2/2019 lub 3/2019 dwutygodnika „Przyjaciółka”.

 

1. Sprzedaż prenumeraty dwutygodnika „Przyjaciółka” (dalej zwanego „Magazynem”) jest prowadzona przez Edipresse Polska S.A. (z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS,pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwane „Sprzedawcą”).

 

2. Sprzedaż prenumeraty jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

3. Regulamin dotyczy oferty z prezentem gwarantowanym dla zamówień na roczną krajową prenumeratę „Przyjaciółki” bez dodatku składanych z nr 2/2019 lub 3/2019 Magazynu, tj.

  1. dla oferty z prezentem gwarantowanym dla zamówień na roczną krajową prenumeratę „Przyjaciółki” bez dodatku składanych z nr 2/2019 nie później niż do dnia 06.02.2019 r. lub do wyczerpania zapasów prezentu gwarantowanego w tej ofercie. Zamówienia na prenumeratę złożone do dnia 28.01.2019 r. rozpoczną się od numeru 3/2019 Magazynu, zamówienia złożone od dnia 29.01.2019 r. rozpoczną się numerem 4/2019;

  2. dla oferty z prezentem gwarantowanym dla zamówień na roczną krajową prenumeratę „Przyjaciółki” bez dodatku składanych z nr 3/2019 nie później niż do dnia 20.02.2019 r. lub do wyczerpania zapasów prezentu gwarantowanego w tej ofercie. Zamówienia na prenumeratę złożone do dnia 11.02.2019 r. rozpoczną się od numeru 4/2019 Magazynu, zamówienia złożone od dnia 12.02.2019 r. rozpoczną się numerem 5/2019.

 

4. Regulamin sprzedaży prenumeraty na stronie internetowej http://www.regulaminy.edipresse.pl.

 

5. Kupującym może być wyłącznie osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca pełną

zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

posiadająca osobowości prawnej (dalej zwane „Klientem”).

 

6. Prenumeratę można zamawiać:

  1. poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.hitsalonik.pl;

  2. wysyłając wiadomość e-mail na adres: bok@edipresse.pl. W zamówieniu należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres do wysyłki. W tytule wiadomości należy wpisać stosownie do zamawianej oferty: PRZYJACIÓŁKA 2/2019 lub PRZYJACIÓŁKA 3/2019;

  3. dzwoniąc pod numer telefonu: 22 584 22 22 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17.

 

7. Aktualny cennik prenumeraty jest dostępny na stronie: www.regulaminy.edipresse.pl. Ceny prenumeraty oferowanej przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie oraz walutach obcych, obowiązujących w danych

obszarach, i są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że są oznaczone jako

ceny netto.

 

8. Płatności za zamówioną prenumeratę można dokonać przelewem na wskazany na

blankiecie numer rachunku bankowego Sprzedawcy. Blankiet dołączony zostanie do

pierwszego zamówionego numeru Magazynu. Warunkiem rozpoczęcia realizacji

zamówienia jest dokonanie pełnej wpłaty należności za zamówioną prenumeratę

Magazynu.

 

9. Dostawa Magazynu w kraju i zagranicę jest realizowana za pośrednictwem Poczty

Polskiej listem ekonomicznym. Koszt dostawy w Polsce pokrywa Sprzedawca, zaś

zagranicę - pokrywa Klient po wcześniejszym ustaleniu kosztów z Biurem Obsługi

Klienta.

 

10. Sprzedawca wysyła zamówione Magazyny nie później niż na 2 dni robocze przed

ukazaniem się danego numeru Magazynu na rynku. Termin pierwszej wysyłki uzależniony jest od daty złożenia zamówienia i dokonania zapłaty.

 

11. Edipresse jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia na swój

koszt. Weryfikacja może być dokonana przed realizacją zmówienia w szczególności telefonicznie bądź mailowo.

 

13. Każdy Klient, który w okresie obowiązywania Regulaminu złoży zamówienie na

roczną krajową prenumeratę „Przyjaciółki” tj. zamówi dwadzieścia sześć kolejnych numerów „Przyjaciółki” bez dodatku i poda swoje dane teleadresowe otrzyma prenumeratę w cenie 51,74 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt cztery groszy) oraz prezent gwarantowany gratis:

  1. prezent dla oferty z prezentem gwarantowanym dla zamówień na roczną krajową prenumeratę „Przyjaciółki” bez dodatku składanych z nr 2/2019 to 1 x krem do pielęgnacji twarzy Eveline Cosmetics 50+ Royal Snail o wartości 12,28 zł (słownie: dwanaście złotych dwadzieścia osiem groszy). W ofercie dostępnych jest 500 sztuk (słownie: pięćset sztuk) kremów. Kremu nie można kupić samodzielnie;

  2. prezent dla oferty z prezentem gwarantowanym dla zamówień na roczną krajową prenumeratę „Przyjaciółki” bez dodatku składanych z nr 3/2019 to 1 x dezodorant perfumowany CD Happy Deo Orange Blossom o pojemności 150 ml o wartości 10,99 zł (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy). W ofercie dostępnych jest 428 sztuk (słownie: czterysta dwadzieścia osiem sztuk) dezodorantów. Dezodorantu nie można kupić samodzielnie.

Zapłaty należy dokonać we wskazanym terminie.

 

14. Nagrody gwarantowane, o których mowa w ust. 13 powyżej, zostaną wysłane do Klientów za pośrednictwem Poczty Polskiej listem ekonomicznym na adres podany przez nich przy składaniu zamówienia na prenumeratę. W przypadku, jeżeli Sprzedawca dokona zamiany nagrody gwarantowanej na jej równowartość pieniężną, skontaktuje się na swój koszt z Klientem w celu ustalenia sposobu doręczenia nagrody.

 

15. [rozwiązanie umowy] W przypadku umowy o regularne dostarczanie rzeczy (prenumeraty) umowa zawierana jest każdorazowo na czas określony (na czas trwania prenumeraty), z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania przez każdą ze stron, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, o ile została zawarta na czas dłuższy niż trzy miesiące. Edipresse ma prawo do wypowiedzenia umowy wyłącznie z ważnych powodów i z zachowaniem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w niniejszym pkt.

 

16. Umowa rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia. Klient składa oświadczenie o wypowiedzeniu w formie pisemnej przesyłając je listem poleconym na adres Edipresse albo mailowo na adres poczty elektronicznej bok@edipresse.pl. Edipresse składa oświadczenie o wypowiedzeniu w formie pisemnej i przesyła je listem poleconym na adres Klienta podany w zamówieniu prenumeraty.

 

17. [odstąpienie od umowy] Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Pouczenie o odstąpieniu od umowy umieszczone jest na końcu niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na końcu niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

 

18. [dane osobowe] Informujemy, że administratorem danych osobowych Klientów jest Edipresse Polska SA z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy prenumeraty lub w celach marketingowych. Dane są przetwarzane na następujących podstawach prawnych: Art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność danych do wykonania umowy prenumeraty, art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność danych do wypełnienia obowiązku prawnego oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO - prawnie uzasadnione interesy administratora. Podstawą prawną wysyłania newslettera lub informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolna zgoda Klienta. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Klientom przysługują następujące prawa: prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; inne prawa, o których mowa w „Polityce Prywatności Grupy Edipresse” dostępnej pod adresem: https://edipresse.pl/polityka-prywatnosci/.

 

19. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach ochrony prywatności obowiązujących w Edipresse Polska SA są zawarte w Polityce Prywatności Grupy Kapitałowej Edipresse dostępnej pod adresem: https://edipresse.pl/polityka-prywatnosci/.

 

20. [reklamacje] Pytania i reklamacje dotyczące zamówionej prenumerat Magazynu należy przesyłać listem poleconym na adres: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Prenumerata Przyjaciółka ” lub emailem na adres: bok@edipresse.pl.

 

21. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji. Klient zostanie zawiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym (jeżeli tak przesłał reklamację) lub emailem (jeżeli tak przesłał reklamację) na właściwy adres wskazany przez niego w reklamacji. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza, ani nie uchybia uprawnieniom Klienta wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

 

22. Konsumentom przysługuje nadto możliwość skorzystania z sądowych oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. przed polubownymi sądami konsumenckimi, funkcjonującymi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowe. Szczegółowi informacje można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 

23. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY DLA KONSUMENTÓW

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy prenumeraty czasopism

Prawo odstąpienia od umowy: mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

Edipresse Polska S.A.

ul. Wiejska 19

00-480 Warszawa

adres poczty elektronicznej: bok@edipresse.pl fax (22) 584 22 32

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

Nasi klienci od początku nie ponoszą kosztów dostarczenia rzeczy, zatem nie ma potrzeby zwracania tych kosztów.

Prawo do odstąpienia dotyczy prenumeraty, nie dotyczy jednak samych czasopism, z uwagi na ich szczególny charakter. Dlatego w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem proporcjonalnie odliczonej kwoty przypadającej na już otrzymany egzemplarz/e. Jednocześnie Państwo nie musicie nam niczego odsyłać. Płatności odsyłamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

USTAWOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, formularz nie jest obowiązkowy)

• Adresat: Edipresse Polska S.A., ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, email bok@edipresse.pl

• Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

• Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

• Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

• Adres konsumenta(-ów)

• Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

• Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Brak produktów