Ilość produktów: 0

Wartość: 0.00zł

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EDIPRESSE


 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

Administratorzy Twoich danych osobowych:

  1. Edipresse Polska SA

Edipresse Polska SA, ul. Wiejska 19, Warszawa

  1. Podmioty GRUPY KAPITAŁOWEJ EDIPRESSE

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej Edipresse jest dostępna pod linkiem:
http://edipresse.pl/o-nas/grupa-kapitalowa-edipresse-w-polsce/

  1. ZAUFANI PARTNERZY

Lista Zaufanych Partnerów jest dostępna pod linkiem:
https://mojedane.edipresse.pl/grupa-kapitalowa-edipresse-w-polsce/lista-zaufanych-partnerow/

Inspektor ochrony danych spółek z GRUPY KAPITAŁOWEJ EDIPRESSE oraz jego dane kontaktowe

Wszystkie podmioty z Grupy Kapitałowej Edipresse wyznaczyły inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych Grupy Kapitałowej Edipresse skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:

Adres: Daniel Wieszczycki
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Edipresse Polska SA, ul. Wiejska 19, Warszawa

Adres email: iodo@edipresse.pl

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług lub sprzedaży produktów przez Edipresse Polska SA.

Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być także przetwarzane do celów marketingowych, w tym profilowania, także w odniesieniu do produktów i usług podmiotów trzecich. W razie wyrażenia tej zgody dane mogą być przetwarzane przez Edipresse Polska SA, Podmioty GRUPY KAPITAŁOWEJ EDIPRESSE oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrywania zgłoszonych przez Ciebie reklamacji.

Ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych Edipresse Polska SA do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Edipresse Polska SA.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do usług Edipresse Polska SA Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

W odniesieniu do sprzedaży produktów lub rozpatrywania reklamacji Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się z umowy sprzedaży lub rozpatrzenia reklamacji oraz, po tym okresie, wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści portalu Edipresse Polska SA do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Edipresse Polska SA.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

W odniesieniu do świadczenia usługi i sprzedaży produktów oraz rozpatrywania reklamacji przez Edipresse Polska SA Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie.

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści portalu wydawcy do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi oraz w niektórych przypadkach rozpatrywania reklamacji, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług Edipresse Polska SA np. serwisów internetowych lub aplikacji do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz rozpatrywanie reklamacji produktów Edipresse Polska SA.

Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług lub sprzedaży oraz rozpatrywania reklamacji jest niezbędne do świadczenia tych usług i realizacji sprzedaży czy rozpatrzenia reklamacji. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona lub sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona a reklamacja nie będzie mogła zostać przyjęta.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych Edipresse Polska SA do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach Edipresse Polska SA, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Edipresse Polska SA jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Edipresse Polska SA. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

  • prawo żądania sprostowania danych

  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych*.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skorzystać z serwisu http://mojedane.edipresse.pl